روش های سوخت کالری

چگونه در خانه کالری بسوزانیم؟

چگونه در خانه کالری بسوزانیم؟

خانه‌تان را تمیز کنید یک ساعت غبار روبی در خانه، نه تنها شامل کوتاه بلند کردن اجسام خواهد بود، بلکه باعث خواهد شد کلی سر پا بایستید و کلی دست‌هایتان را تکان دهید. بنابراین در این فرایند، بسیاری از عضلاتتان درگیر خواهند بود. تر و تمیز کردن با دستمال همیشه بهتر از این است که […]