درمان سرطان روده

راه های تشخیص و درمان سرطان روده

راه های تشخیص و درمان سرطان روده

چرا تعداد زیادی درگیر این بیماری می شوند؟ عوامل محیطی و ژنتیکی زیادی در این مسئله دخیل هستند، اما دلیل واضح شناخته شده ای را نمی توانیم برای آن نام ببریم. اگر می دانستیم دلایل واضح و شناخته شده آن چیست، جلوی آن را می توانستیم بگیریم. یک سری از دلایل، بیماری های ژنتیکی خاصی […]